Клатушки

Всички КЛАТУШКИ притежават сертификат за безопастност и качество. Задействат се с монети или жетони. Времетраенето и музикалния съпровод се регулират.